Taal & Tongval Themanummer: dialectologie zonder dialecten?

Inhoudsopgave Taal & Tongval 2020 vol. 72 no. 1

Taal & Tongval zonder dialecten?
De Vogelaer, Gunther; De Wulf, Chris

Streektaaldood in de Lage Landen
Versloot, Arjen

De digitale apparaten voor de dialectstudie aan de Gentse Universiteit
Van Keymeulen, Jacques

The future of dialects and the dialectology of the future : Some considerations, with special attention to the Dutch language area
Hinskens, Frans

De dynamiek van geslachtsmarkering in de Noord-Brabantse dialecten
Doreleijers, Kristel; van Koppen, Marjo; Swanenberg, Jos