Saterfriese naslagwerken digitaal beschikbaar

De Friese taalonderzoeker Pyt Kramer heeft vier naslagwerken op het gebied van het Saterlandse Fries digitaal beschikbaar gesteld. Het gaat deels om tussen 1961 en 2006 uitgegeven boeken, deels om niet eerder gepubliceerd materiaal.

De naslagwerken zijn te vinden op de nieuwe portaalwebsite voor het Saterfries Seeltersk.de, ontwikkeld door de Oldenburgische Landschaft.

Het betreft:

  • het door Kramer geschreven drietalige Seelter Woudebouk (in 1961 door de Fryske Akademy uitgegeven) – met een deel Saterfries-Duits en een deel Saterfries – Westerlauwers Fries;
  • het in eigen beheer (2006) uitgegeven boek Provisorike Woudelieste Düütsk-Seeltersk;
  • de niet eerder gepubliceerde Provisoaryske wurdlist Frysk-Seeltersk, en
  • de derde druk van zijn Duitstalige grammatica Kute Seelter Sproakleere/kurze Grammatik des Saterfriesischen (Ostendorp Verlag, 1996).

De woordenboeken zijn automatisch omgezet naar de spelling die tegenwoordig op de Saterlandse scholen wordt gebruikt.

Binnenkort wordt op de website ook het boek Lound un Noomen, een naslagwerk over de herkomst van talloze geografische aanduidingen in het Saterland, digitaal ter beschikking gesteld.

De 84-jarige Kramer doet al sinds de jaren vijftig onderzoek naar het in Saterland gesproken Fries en werd daarvoor in 2014 tot ereburger van de gemeente Saterland benoemd.

In 2017 heeft de gemeente Saterland ook een digitale versie van het Saterfriesisches Wörterbuch van Marron Fort op internet geplaatst.