Nieuwe uitgeverij: Armorica

Boekwetenschap UvA heeft sinds kort een eigen uitgeverij: Armorica. De goede scripties van onze studenten worden geredigeerd tot prachtige boeken. De boeken (en de website) geven ze zelf vorm.

Armorica: daar ligt het naamloze dorp van de Galliërs Asterix en Obelix, met wie wij ons verwant voelen. ‘Leve het echte, gedrukte boek!’ Natuurlijk publiceren we die boeken ook digitaal voor onverbeterlijke lezers zoals Marc van Oostendorp, die lezen van papier maar nostalgie vindt.

Van tijd tot tijd geven we ook boeken uit van interessante schrijvers zoals nu van Jaap Harskamp: Het Indonesisch decor in gruis. Kenner Kester Freriks vond het ‘erg interessant en een ware ontdekkingsreis.’ Waar gaat het boek over? Hieronder de korte beschrijving, maar u kunt het boek ook inzien om te kijken of u het met hem eens bent:

Over het conflict Nederland-Indonesië bestaat een ruim aanbod van bronnen. Weinig aandacht is besteed aan de poëtische verwerking van het naoorlogse tumult. Er is gesuggereerd dat de traumatische omstandigheden een dichterlijke respons in de weg stond. Dat is onjuist; deze anthologie is het bewijs. Het ‘Indische sentiment’ is indringender verwoord in poëzie dan in proza. De esthetische kwaliteit van gedichten mag sterk verschillen, maar de emotie van ervaring en stellingname getuigt steeds weer van intense beroering.

Het boek kan besteld worden op onze website Armorica.eu – daar staan ook de andere uitgaven. Nu nog een bescheiden aantal maar we hebben goede voornemens voor het jaar 2021!

Hartelijke groet en de beste wensen!
Paul Dijstelberge