Lot Broos leest Lieke Marsman

Het verblijf (dag 113)


Lot Broos is docent Nederlands, redacteur, dramaturg en cellist bij ‘Moi le Voisin’. Lieke Marsman (1990) is romanschrijver en dichter. Van 2021 tot 2023 is ze Dichter des Vaderlands.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.