Vriendschap: het Gruuthusehandschrift

Ed van der Vlist, Conservator middeleeuwse handschriften, bespreekt drie iconische werken uit de collectie van de KB. Dit is de eerste video uit het drieluik, over het Gruuthusehandschrift.

Lodewijk van Brugge, heer van Gruuthuse, liet bij zijn dood in 1492 een omvangrijke bibliotheek na met veel versierde handschriften. Veel daarvan hebben de tand des tijds doorstaan; maar er is er maar één dat het Gruuthusehandschrift heet: een boek in het Middelnederlands, zonder opsmuk, maar met een rijke inhoud aan gedichten, liederen en gebeden. Het bekendste lied erin is ‘Egidius, waer bestu bleven?’

Op de website van de KB is nog veel meer te lezen over het Gruuthusehandschrift en kun je het digitaal doorbladeren.