Grote Taaldag 2021

Anéla, AVT en LOT presenteren met trots het programma van de Grote Taaldag (GTD) / Nederlandse Jaarlijkse Taaldag (DALD) 2021. De dag vindt online plaats via Zoom op vrijdag 29 januari. Een elektronisch boekje met samenvattingen komt in januari beschikbaar. Deelnemers kunnen zich nu alvast registreren.

Hier zijn de hoogtepunten: 

– We hebben in totaal 49 praatjes, verdeeld over 5 rondes en 4 tracks. De eerste ronde begint om 9 uur. Naast ‘klassieke praatjes zijn er veel pechakucha’s om de interactie met het publiek te bevorderen. 

– In plaats van een enkele keynote of twee keynotes, hebben we gekozen voor een keynote-discussie tussen Rebecca Clift (University of Essex) en Martina Wiltschko (Universitat Pompeu Fabra) over interactie in taal. Mark Dingemanse (Radboud Universiteit Nijmegen) zal de discussie leiden. 

– Onze gastheer van de dag is Marc van Oostendorp (Meertens Instituut / Radboud Universiteit Nijmegen). Marc zal in de dagen voorafgaand aan de GTD/DALD ook interviews posten met de kandidaten op de shortlist van de Anéla / AVT-dissertatieprijs en de LOT-populariseringsprijs. De winnaars van deze prijzen worden bekend gemaakt tijdens het Taalgala dat om 16.30 uur begint en de GTD/DALD sluit. De verwachte eindtijd is 17.15 uur

– Deelname is gratis voor leden van Anéla/AVT en voor BA- en MA-studenten. Voor werkende niet-leden rekenen wij een kleine vergoeding van 5 euro

– Alle deelnemers wordt gevraagd om zich te registreren @ https://www.universiteitleiden.nl/avt/grote-taaldag (het formulier is vanaf vrijdag 18 december ’s avonds beschikbaar). 

Wij kijken ernaar uit jullie allemaal in het nieuwe jaar te zien! 

Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité, 

Tessa en Bert 

****

[voor Nederlands, scroll up] 

Dear all, 

Anéla, AVT and LOT are proud to present the programme of the Grote Taaldag (GTD)/Dutch Annual Linguistics Day (DALD) 2021. The day will take place online via Zoom on Friday January 29th. An electronic book with abstracts will be made available in January. 

Here are the highlights: 

– We have a total of 49 talks divided over 5 rounds and up to 4 tracks. The first round starts at 9 o’clock. Next to ‘classical talks’, there will be many pechakuchas to promote interaction with the audience. 

– Rather than a single keynote or two keynotes, we opted for a keynote discussion between Rebecca Clift (University of Essex) and Martina Wiltschko (Universitat Pompeu Fabra) on interaction in language. Mark Dingemanse (Radboud Universiteit Nijmegen) will moderate the discussion. 

– Our host of the day is Marc van Oostendorp (Meertens Instituut/Radboud Universiteit Nijmegen). Marc will also release interviews with the shortlisted candidates of the Anéla/AVT dissertation prize and the LOT popularization prize in the days leading up to the GTD/DALD. The winners of these prizes will be announced during the Taalgala that starts at 16.30 and closes the GTD/DALD. Expected end time is 17.15

– Participation is free for members of Anéla and AVT and for BA and MA students. For working non-members, we charge a small fee of 5 euros.  

– All participants are asked to register @ https://www.universiteitleiden.nl/en/avt/dutch-annual-linguistics-day (the form will be available from Friday December 18th in the evening). 

Looking forward to seeing you all in the New Year! 

All the best, on behalf of the organizing committee, 

Tessa & Bert