Gedicht: C. Buddingh’ • De senekater

De senekater

De senekater stond aan zee,
En sprak: als alles goed was,
Dan was de hele oceaan
Eén mooie, grote bloedplas.

Maar ja, het leven is eenmaal
Slechts zelden als het zijn moet;
De wijze weet dat, en aanvaardt,
Schoon ook het hart hem pijn doet.

De senekater keek naar zee,
De golven spoelden strandwaarts –
Dan wendde hij zich peinzend om,
En stapte langzaam landwaarts.

C. Buddingh’ (1918-1985)
uit: Gorgel-rijmen (1953)

Foto: A. Vente


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.