Te verschijnen: Viraal Nederland. Taal en cultuur van de eerste coronagolf

De coronapandemie overspoelde in het voorjaar van 2020 ook Nederland. Onderzoekers van het Meertens Instituut trokken er meteen op uit, al was het soms via het beeldscherm: wat voor verhalen vertelden mensen elkaar? Ontstonden er nieuwe rituelen? En waarom verschenen er ineens spandoeken in dialect in het straatbeeld?

De eerste golf was een tijd van paradoxen. De hele wereld werd geconfronteerd met hetzelfde probleem, maar toch was de situatie overal net anders. Mensen voelden zich onderling verbonden, maar tegelijkertijd werden grenzen verscherpt. Ze beleefden de pandemie als een unieke gebeurtenis, maar voortdurend werden parallellen getrokken met het verleden. Het regeringsbeleid stoelde op wetenschap, maar nooit eerder werd de wetenschap publiekelijk zo gewantrouwd.

In Viraal Nederland lezen we een eerste analyse van
de manier waarop taal en cultuur meebewogen met
‘het nieuwe normaal’. De crisis laat zien dat bestaande aspecten van taal en cultuur veeleer worden uitvergroot dan echt veranderd. We zien scherper hoe Nederlanders zijn en hoe hun wereld, ook onder normalere omstandigheden, in elkaar zit.

Het Meertens instituut houdt zich bezig met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het boek bevat foto’s die de beleving van de eerste coronagolf illustreren.

€ 17,50 • Paperback • Ca. 144 pagina’s • 14 x 21,5 cm• NUR 610• ISBN 978 90 5615 724 1 • Januari 2021