Taalnerds

Door Marc van Oostendorp

Ik weet niet wie Walt en Claire zijn, maar ik heb deze week drie uur lang gefascineerd naar ze geluisterd. Walt is een journalist, Claire heeft taalwetenschap gestudeerd (ze zegt niet waar), en ze lijken me allebei twintigers, want ze gebruiken zinnen als ‘ik ga daar heel slecht op’ als ze het hebben over woorden waar ze zich aan ergeren en Claire heeft een heel naturelle vocal fry.

Ze hebben echt een nieuwe vorm gevonden om je wat wijzer te maken over taalwetenschap: de podcast Taalnerds.

Ze voeren echt een gesprek, waarbij Claire vaak de echte taalkunde inbrengt – ze doet dat echt op niveau –, maar zonder dat het een interview wordt. Het blijft een gesprek, dat niet de indruk maakt heel erg gescript te zijn, terwijl het tegelijkertijd nooit vervalt in oeverloosheid, en waarbij Walt een evenwaardige invalshoek heeft. Ook hij is een taalnerd, zij het dan (vermoedelijk) een zonder diploma.

Een van de drie gesprekken die ze tot nu toe hebben opgenomen gaat over Sapir-Whorf, de these dat taal het denken bepaalt. Je zit gewoon bij twee twintigers aan de keukentafel die een normaal gesprek voeren dat gaat over onder andere politieke correctheid maar uiteindelijk heb je een aardig beeld van hoe het zit.

Voor wie ze het precies maken, is niet duidelijk, ik stuitte min of meer toevallig op een aflevering en hij lijkt nog niet wijd verbreid. Af en toe noemen ze een voornaam van een kennelijke luisteraar, dus wie weet maken ze het ook echt alleen voor vrienden. Maar dat is dan onterecht: Claire en Walt lijken me nieuwe sterren aan het taalwetenschapscommunicatiefirmament. Ik hoop dat er nog vele afleveringen volgen!

Nog een aardige tip over jongerentaalwetenschapscommunicatie: onderzoekers van het Max Planck Institut für Psycholinguistik in Nijmegen zijn een weblog over taalwetenschap begonnen!