BGG Online Programma

Bond van Gentse Germanisten

In het kader van de viering “90 jaar alumniwerking” wordt een boekwerk voorbereid met biografieën van bekende en minder bekende professoren die een stempel hebben gedrukt op het onderwijs en onderzoek van de Germaanse talen aan de Gentse Universiteit.

Op 28 november 2020 lichten we drie portretten uit het boek tijdens een online programma. Het programma valt gratis te volgen en er hoeft geen software te worden geïnstalleerd.

10.30u Aanmelding via Bongo Virtual Classroom
10.35u Verwelkoming door BGG-Voorzitter prof. dr. Yves T’Sjoen
10.40u Welkomstwoord door prof. dr. Gita Deneckere, decaan
10.50u (Ongeveer) 90 jaar alumniwerking. Kort overzicht door BGG Ondervoorzitter em. prof. dr. Joost Buysschaert
11.00u Toelichting bij het geplande huldeboek door mederedacteur prof. dr.
Yves T’Sjoen
11.10u Em. prof. dr. Jacques Van Keymeulen. Portret van twee baanbrekende taalkundigen: Henri Logeman en Edgard Blancquaert
11.30u Marc Vermeulen. Willem Schrickx: de man, de wetenschapper en de
mythe
11.55 Slotmededelingen

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan via onderstaande link: https://forms.gle/aXBhVuP2mPnnqbFJ8