Belangrijke bron van Max Havelaar ontdekt

Ook in dit Multatuli-jaar, twee eeuwen na de geboorte van de schrijver, blijft zijn meesterwerk Max Havelaar nog geheimen prijsgeven. Reinier Salverda beschrijft in het tijdschrift de lage landen een tot nog toe onbekende bron die een nieuw licht werpt op het personage Droogstoppel.

Batavus Droogstoppel is de koffiemakelaar uit Max Havelaar die aan de Lauriergracht 37 in Amsterdam woont. Hij is ook de fictieve auteur van de raamvertelling van Multatuli’s roman uit 1860.

Al jaren gaat men ervan uit dat achter dit fictieve personage een echte tijdgenoot van auteur Multatuli schuilt: Robert Voûte (1810-1871), een negentiende-eeuwse makelaar in koffie.

Maar in een artikel in het Vlaams-Nederlandse cultuurtijdschrift de lage landen (voorheen Ons Erfdeel) onthult Reinier Salverda, professor Nederlandse taal- en letterkunde in Londen, het bestaan van nog een andere Robert Voûte (1747-1823), de oudoom van zijn latere naamgenoot.

Ook deze eerdere, achttiende-eeuwse Robert Voûte was een vooraanstaande handelaar in koffie. Maar belangrijker nog: hij voerde in 1792 een vinnige pamflettenstrijd met de Rotterdamse theekoopman en dichter Barend Fremery. Ze hadden stevige woordenwisselingen over handel, waarheid en poëzie. En ze deden dat in een taal die vonkte en vlamde. 

Hun polemiek wekte in Multatuli’s verbeelding niet alleen de figuur van Droogstoppel tot leven. Ze leverde ook de dynamische dubbelstructuur van de hele Max Havelaar, zo toont Reinier Salverda aan in zijn artikel in de lage landen, waarmee hij een spannende nieuwe bijdrage levert aan het Multatuli-jaar 2020.

Verder lezen

Lees het artikel van Reinier Salverda op  www.de-lage-landen.com

Op diezelfde website start vandaag een zesdelig feuilleton over deze literaire ontdekking. Multatulianen die alles over Reinier Salverda’s speurtocht naar Droogstoppel willen lezen, kunnen hier terecht: www.de-lage-landen.com/series/wie-was-droogstoppel.

Op de afbeelding bovenaan staat Multatuli (m) tussen de oude Robert Voûte (l) en diens jongere naamgenoot. Met dank aan de Voûte Vereniging en het Rijksmuseum.