Wat kan Plato ons vandaag leren over taal?

Zaterdag: 17 oktober 2020
Facebook ANV livestream om 20:00

Het ANV gaat online in gesprek met Emma Cohen de Lara, docent politieke theorieën en samenstelster van de bundel Plato en de sofisten. Een spiegel voor onze tijd. Ze zal ingaan op de betekenis van taal en hoe taal zich verhoudt tot de werkelijkheid en waarheidsvinding. Kunnen Plato’s dialogen tussen Socrates en de sofisten ons in 2020 een spiegel bieden voor hedendaagse communicatie en politiek, ook in een tijd en een taalgebied dat niet het hunne was?

De dialoog zal live te volgen zijn op de facebook pagina van het ANV via deze koppeling.  

Over de spreekster:

Emma Cohen de Lara is gepromoveerd aan de University of Notre Dame. Op dit moment is ze docent politieke theorieën bij het Amsterdam University College en als onderzoeker verbonden aan de Amsterdam Institute for Social Science Research.