Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht van start

De vakdidactici van de lerarenopleiding Nederlands aan de UU zijn bezig met het opzetten van het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Utrecht. Met dit netwerk willen Adrienne Westermann, Geert van Rooijen en Erwin Mantingh de vakdidactische uitwisseling tussen alumni en stagebegeleiders en de lerarenopleiding versterken. Bovendien beogen we alumni en stagebegeleiders met elkaar in contact te brengen en de band met de wetenschappelijke vakdidactiek en neerlandistiek te versterken. 

Op woensdag 11 november a.s. gaan we van start met de eerste (online) bijeenkomst van 15.30 tot 17.45 uur. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over verschillende vakdidactische thema’s en is er de mogelijkheid tot het delen van goede praktijken. Deze bijeenkomst richt zich in eerste instantie op alumni en stagebegeleiders van de UU, maar staat ook open voor hun collega’s van scholen in de regio. Meer informatie over het programma en aanmelding vind je op de website hieronder. Wil je erbij zijn? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan!

Wij kijken uit naar je ideeën en een inspirerende ontmoeting!