Nieuw nummer TNTL verschenen

Jaargang 136, 2020, nummer 3


Artikelen

Ann Marynissen & Joost Robbe, ‘Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden’

Anna Dlabačová & Margriet Hoogvliet, ‘Religieuze literatuur tussen het Middelnederlands en het Frans: tekstuele mobiliteit en gedeelde leescultuur’

Sarah J. Adams, ‘De rebellen van Berbice. Slavernij en de rechtvaardigheid van verzet in Nicolaas Simon van Winters Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774)’

Liesbeth Minnaard, ‘“Heb je dat, betrokken blanke wereldburger?” De vluchtelingencrisis, betrokkenheid en opportunisme in twee werken van Ilja Leonard Pfeijffer’


Vondsten en vergezichten

Jos Joosten, ‘Wetenschap van de allerindividueelste expressie en de allerindividueelste emotie. Over het tekort van ideologiekritiek en over de debatcultuur in ons vakgebied’

Boekbeoordelingen

Aafje de Roest over Het literaire klimaat 2010-2019. Themanummer Dietsche Warande & Belfort 164 (2019) 3 (september)

Luke Schouwenaars over Willem Gerritsen, Verhalen van de Drakendochter. Leven en werk van Maartje Draak (1907-1995)

Bertram Mourits over Lizet Duyvendak & Jan Oosterholt (red.), Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon

Ton van Strien over Caspar Barlaeus, The Wise Merchant (editie Anna Luna Post & Corinna Vermeulen)

Paul Gillaerts over Ninke Stukker & Arie Verhagen, Stijl, taal en tekst. Stilistiek op taalkundige basis

Geert Buelens over Luc Renders, Koloniseren om te beschaven. Het Nederlandstalige Congoproza van 1596 tot 1960

Zie voor meer informatie tntl.nl.