Napoleons nalatenschap

Deze maand verscheen ​Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving, onder redactie van Lotte Jensen (Amsterdam: De Bezige Bij). De bundel bevat een voorwoord van Napoleonkenner Patrick Buch, een inleiding van Lotte Jensen en zestien bijdragen waarin de geestelijke en fysieke nalatenschap van Napoleon in al zijn facetten aan bod komt, van zijn invloed op het recht, de waterwerken, de kunstgeschiedenis en de literatuur.

Ter gelegenheid van de verschijning van het boek werd op 28 oktober 2020 bij de Koninklijke Akademie van Wetenschappen een webinar georganiseerd met korte lezingen van Rick Honings, Bart Verheijen, Beatrice de Graaf en Philip Freriks. Deze zijn terug te kijken via: https://www.youtube.com/watch?v=SVolBo8QZ8s&feature=youtu.be

Bij deze gelegenheid werd ook het symbolische eerste exemplaar overhandigd aan Frankrijkdeskundige Philip Freriks.

De bundel bevat bijdragen van Roy de Beunje en Anka Krabben, Toon Bosch, Patrick M.A. Buch, Jos Gabriëls, Beatrice de Graaf, Rick Honings, Lotte Jensen, Johan Joor, Elsbeth Kwant, Fons Meijer, Johan R. ter Molen, Ben Schoenmaker, John Sillevis, Louis Sloos, Barend Jan van Spaendonck en Bart Verheijen. Het boek is verkrijgbaar bij De Bezige Bij: https://www.debezigebij.nl/boek/napoleons-nalatenschap