Letterenhuis stelt onderzoeksgids voor


Het Letterenhuis verzamelt, bewaart en ontsluit het Vlaamse literaire erfgoed van eind 18de eeuw tot nu en is op die manier het ‘literaire geheugen van Vlaanderen’. Op basis van onze rijke collectie maakten we een oriënterende gids voor wie onderzoek wil verrichten op materiaal uit het Letterenhuis. U kan die vinden op onze website: https://www.letterenhuis.be/nl/pagina/onderzoek 

Wat?

De collectie van het Letterenhuis bestaat uit rijk en gevarieerd materiaal: brieven, manuscripten, typoscripten, foto’s, krantenknipsels, beelden, affiches, en dat alles binnen disciplines zoals literatuur, muziek, theater en kunst. De collectie biedt onmisbaar bronnenmateriaal – zowel in papieren vorm als digitaal – voor onderzoek in onder andere de taal- en letterkunde, geschiedenis, theaterwetenschappen, kunstwetenschappen, vertaalwetenschappen en archief- en educatieve studies. In onze onderzoeksgids bieden we verschillende manieren om de collectie van het Letterenhuis te benaderen, per type materiaal of genre, of vanuit een specifieke onderzoeksfocus (genderstudies, receptiegeschiedenis). Het overzicht belicht enkele voorbeelden maar is zeker niet exhaustief. Elk archief heeft grote en kleine verhalen te vertellen en voor elke onderzoeksfocus zijn tal van voorbeelden te bedenken. We bieden een aanzet aan, om de diversiteit aan onderzoeksmogelijkheden te tonen. De gids is een work in progress en zal regelmatig een update krijgen.

Voorstelling onderzoeksgids

Wij stellen de onderzoeksgids van het Letterenhuis graag persoonlijk voor. We horen graag van jullie of er aan jullie instituten de mogelijkheid bestaat om onze gids en onze collectie aan collega’s of rechtstreeks aan studenten voor te stellen, bijvoorbeeld tijdens een vakgroepvergadering, een scriptieseminarie, een bachelor- of mastervak heuristiek of onderzoeksvaardigheden. Daarbij kunnen we de voorstelling desgewenst afstemmen op uw specifieke vakgebied. Ook verwelkomen we jullie graag in het Letterenhuis zelf. In kleine groepjes, rekening houdend met de huidige maatregels rond het coronavirus, kunnen studenten en onderzoekers kennismaken met de collectie.

Aarzel ook niet om onze onderzoeksgids te verspreiden onder collega’s, vakgenoten en studenten. Let wel: de gids wordt regelmatig geüpdatet om nieuwe aanwinsten te belichten en ontwikkelingen binnen het onderzoek op te volgen. Kijk af en toe eens op de website voor de meest recente versie. We moedigen jullie ook aan om zelf suggesties te doen en met ons in gesprek te gaan.
U kan ons steeds contacteren: johanna.ferket@antwerpen.be; +32 (3) 222 93 27 of +32 (4) 89 91 04 75.