OpenSoNaR Tutorial

CLARIAH organiseert in de Week van het Nederlands een virtueel OpenSoNaR Tutorial op 9 oktober 2020 van 14:00 tot 17:00.

OpenSoNar is een webapplicatie om te zoeken in het SoNaR corpus en het CGN-corpus. SoNaR bevat  meer dan 500 miljoen voorkomens van woorden uit in het Nederlands geschreven bronnen uit Nederland en Vlaanderen. Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) is een collectie van 900 uur getranscribeerde spraak met ongeveer 9 miljoen voorkomens van woorden  van sprekers uit Nederland en Vlaanderen.

Het tutorial zal online plaatsvinden, en zal bestaan uit enkele presentaties, gevolgd door het maken van oefeningen door de deelnemers. Het turorial wordt in het Nederlands gegeven.  Een team van experts staat klaar om de deelnemers te begeleiden. Het is een tutorial op beginnersniveau en er is geen specifieke voorkennis vereist. In het tutorial worden niet alleen OpenSoNaR-specifieke aspecten behandeld zoals de verschillende beschikbare interfaces en de samenstelling van de corpora, maar ook  een introductie gegeven op reguliere expressies en de Corpus Query Processing Language, die in veel corpusapplicaties gebruikt worden.

Deelname is gratis, maar registratie  is verplicht via https://www.clariah.nl/evenementen/agenda/opensonar-tutorial

Bij de registratie zal ook gevraagd worden naar je voorkennis en jouw specifieke interesses (bijv. in specifieke woorden, woordklassen of  constructies), zodat het tutorial zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de deelnemers.