Marga Minco in India

Marga Minco in India

In India lezen leerlingen in klas 11, te vergelijken met 5 vwo in Nederland, het korte verhaal ‘Het adres’ van Marga Minco. ‘The Address’ is al jaren onderdeel van het verplichte curriculum van het Central Board of Secondary Education (CBSE) en het Tripura Board of Secondary Education (TBSE). Ook voor het examen van 2021 staat het weer op het programma. Hoofdstuk 2 van het leerboek voor Engels voor klas 11 is geheel gewijd aan Minco’s korte verhaal, dat zij in 1957 schreef. De andere hoofdstukken gaan over onder meer The Tale of Melon City van Vikram Seth en Mother’s Day van J.B. Priestly.

Omdat ‘Het adres’ een verplicht verhaal is, dat in de klas wordt gelezen, waarover huiswerk wordt gemaakt en waarover leerlingen één of meer vragen op het examen kunnen verwachten, zijn er op internet talloze bronnen over het verhaal te vinden.

Er bestaan tientallen YouTube-video’s over ‘The Addresss’, waarvan de populairste meer dan één miljoen keer is bekeken. Ook zijn er veel presentaties en samenvattingen op Slideshare en Prezi te vinden waarin de belangrijkste onderdelen van het verhaal zoals het vertelperspectief, de gevoelens van de hoofdpersoon en de historische achtergronden aan bod komen.

Een voorbeeld van huiswerk over ‘The Address’ is hier te vinden.

Huiswerk over The Addres in India

De opdracht sluit af met een essayvraag die in 150 woorden beantwoord moet worden.

“The Address” is a story of human predicament that follows war. Comment.

In het antwoordmodel voor de docent staat dat de leerling punten krijgt voor onder andere het noemen van het lijden van een Joods gezin in Nederland, het besef dat oorlog altijd leed voortbrengt en nooit een oplossing ergens voor is, de diefstal van de bezittingen van de moeder door mevrouw Dorling en de herinneringen aan de moeder die in gang worden gezet door het terugzien van haar bezittingen.

Indiase leerlingen beantwoorden niet slechts vragen over ‘The Address’. Ze verwerken het verhaal ook in creatieve opdrachten. In 2013 gaf docent Engels Santhosh Kumar Kana zijn klas 11 van de Indiase Kendriya Vidyalaya-school in Kathmandu de opdracht een film over Minco’s verhaal te maken. Hij leerde zijn leerlingen dat een film een nieuwe interpretatie is en dat een film maken ‘lezen door de lens’ is. Een enthousiast team van zes leerlingen, Erika Aryal, Neegya Vaidhya, Sweta Shah, Keepa Manandhar, Shama Bhandari en Aishwarya Singh, maakte samen met de docent een eigentijdse verfilming, die in bijzijn van de Indiase ambassadeur in Nepal in première ging en ook op YouTube staat.

Dat ‘Het adres’ over de Holocaust gaat, maken de leerlingen duidelijk door een inleiding met beelden van concentratiekampen. Het cinematografisch weergeven van het bewust vergeten van het adres door de hoofdpersoon kostte de leerlingen enige hoofdbrekens, schrijft Neegya Vaidhya in een verslag over het maakproces van de film. Met een beetje hulp van de docent lossen de jonge filmmakers het probleem op door de hoofdpersoon het adres op de achterkant van een foto te laten schrijven waarna ze het doorkrast. Show, don’t tell.

Ook voor sommige oudere lezers is ‘Het adres’ meer dan een verplicht verhaal. Ze worden er door gegrepen. Enkele jaren na zijn eindexamen las Gulraj Bedi, een student aan het Indian Institute of Mass Communication in New Delhi, het verhaal opnieuw en schreef er een recensie over op de jongerensite Youth Ki Awaaz. Hij prijst het schijnbare gemak waarmee Minco in het korte verhaal, dat zesenhalve pagina lang is, een veelvoud aan emoties oproept. Bedi interpreteert ‘Het adres’ als een verhaal over de moed vinden om door te gaan. Marga Minco is dit jaar 100 geworden.

De meest bekeken video over ‘Het adres’.
De verfilming van Erika Aryal, Neegya Vaidhya, Sweta Shah, Keepa Manandhar, Shama Bhandari, Aishwarya Singh en Santhosh Kumar Kana.
Een PowerPoint-presentatie op SlideShare.

Met dank aan Jessica Voeten, die in OVT van 9 juni 2019 vertelde over een video in Hindi over ‘The Address’ op YouTube.