Bredero op de Wallen

Door Lia van Gemert

Het was stil in Amsterdam afgelopen voorjaar. Niet het gebruikelijke gejakker en getoeter, niet het drukke straatgewoel – zelfs niet in de rosse buurt. De sfeer inspireerde Theatergroep De Kale om de dichter Bredero, die zijn hele leven hartje Amsterdam woonde, op te zoeken. De acteurs speelden ‘op de Wallen’ vijf korte scènes uit zijn Spaanschen Brabander: de vrolijke hoer Bleecke An, de volksjongen Robbeknol, de Antwerpse snoever Jerolimo Rodrigo, de koppelaarster Byateris en de doodgraver Floris Harmensz.

Met steun van Stichting Bredero 2018 werden de scènes verfilmd. Ze staan sinds begin juli op Youtube en zijn ook te vinden via https://www.theatergroepdekale.com/. De sterfdag van de dichter, 23 augustus 1618 – ook toen was het even stil in Amsterdam, is een goede gelegenheid om ze breder onder de aandacht te brengen.