Veel mensen zagen United zesde of zevende eindigen

Door Ton van der Wouden

Gisterenochtend las ik de koppen van nu.nl om te zien of de wereld nog bestond. Mijn oog viel op de kop Solskjaer haalt gram: ‘Veel mensen zagen United zesde of zevende eindigen’

Ik weet niet wie Solskjaer is, uit de rest van het bericht en uit het plaatje bleek dat het een voetballer is. Ik was getroffen door de aan de sportman toegeschreven uitspraak Veel mensen zagen United zesde of zevende eindigen. Wat was de boodschap? Als ergens geschreven staat veel mensen zagen Sinterklaas afgelopen zaterdag in Leiden aankomen dan mogen we daaruit afleiden dat Sinterklaas afgelopen zaterdag in Leiden aangekomen is. Maar verderop bleek dat United helemaal geen zesde of zevende geworden is in een Britse voetbalcompetitie, maar derde.

Volgens de laatste (witte driedelige) editie van Van Dale heeft het werkwoord zien maar liefst vijftien betekenissen. De eerste betekenis is ‘met de ogen waarnemen’. In het algemeen kun je alleen dingen zien die bestaan, dus als we horen dat mensen Sinterklaas hebben zien aankomen, dan mogen we daaruit afleiden dat Sinterklaas daadwerkelijk is aangekomen. 

Het werkwoord zien kan echter ook gebruikt worden in de betekenis ‘zich voorstellen’ (betekenis 5 bij Van Dale). Voorbeelden zijn gemakkelijk te vinden op het internet: Ik zag al voor me hoe de brandweer zou komen en Ik zag me al mijn boeltje pakken om alleen in een flat te gaan wonen zijn er twee. Kennelijk heeft Solskjaer bedoeld ‘veel mensen hadden gedacht dat United maar zesde of zevende zou worden’. Zien heeft in deze betekenis graag het kleine woordje (partikel) al bij zich: dat is handig voor de lezer of de hoorder, want dat al is vrijwel onmogelijk bij zien in de betekenis ‘waarnemen’ (deze informatie vindt u overigens niet expliciet in het woordenboek). Dus misschien heeft Solskjaer wel gezegd Veel mensen zagen United al als zesde of zevende eindigen. In een krantenkop zijn dat soort nuancerende kleine woordjes vaak de eerste die sneuvelen. Het gevolg is in dit geval een dubbelzinnige, zo niet onbegrijpelijke zin: op welke plaats is United nou geëindigd, hebben we hier te maken met zien1 of met zien5? Een oplettende eindredacteur had dit moeten zien. Mogelijk dat de tekst in de loop van de dag nog gecorrigeerd wordt, maar het plaatje hebben we als bewijs.