Jan Brouwer Scriptieprijzen 2021

De inschrijving voor de Jan Brouwer Scriptieprijzen 2021 is geopend. Voordrachten dienen uiterlijk 15 oktober digitaal te worden ingediend via het formulier hieronder. Lees voor u een voordracht indient eerst de circulaire voor meer informatie.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen keert, daartoe in staat gesteld door het Jan Brouwer Fonds, jaarlijks acht scriptieprijzen van elk 2.000 euro uit voor de geestes- en maatschappijwetenschappen, in de volgende wetenschapsgebieden:

  1. Filosofie
  2. Religiewetenschappen en theologie
  3. Taal- en literatuurwetenschappen
  4. Geschiedenis
  5. Rechtswetenschappen
  6. Economische wetenschappen
  7. Maatschappijwetenschappen (in engere zin)
  8. Gedragswetenschappen.

In 2021 zijn de prijzen bedoeld voor studenten van wie de masterscriptie is goedgekeurd in het academisch jaar 2019/2020. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via sdb.secretariaat@khmw.nl. Het aanmeldingsformulier staat hier.