Call for Papers: Over vossen en vissen

Interdisciplinaire benaderingen van het middeleeuwse dier en zijn voortleven
Universiteit Antwerpen, 15-18 september 2021

Roman de Renart (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 12584, f°. 102v/103v)

De International Reynard Society bestudeert de rol van dieren in de Europese literatuur van de middeleeuwen en haar voortleven. De aandacht gaat vooral uit naar dierenepiek, fabels en boerden. Het 24ste internationale colloquium van de Society vindt plaats aan de Universiteit Antwerpen van 15 tot 18 september en wordt georganiseerd door het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (isln) in samenwerking met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Reynaertgenootschap.

We zijn op zoek naar bijdragen. Mogelijke thema’s die we voorstellen:

  • Voortleven: middeleeuwse en moderne verhalen over Reynaert de vos.
  • Beeld en beeldvorming in dierenverhalen (epiek, fabels, boerden)
  • Het vloeibare karakter van vissen in premoderne literaire cultuur en natuurwetenschap
  • Dieren in de politiek: het gebruik van dieren in het politieke discours.

De Society en het isln verwelkomen sessie- en papervoorstellen in het Engels en het Frans (over bijdragen in andere grote Europese talen kan worden gesproken – neem daarvoor contact op met de organisatoren).

Graag ontvangen we titel en samenvatting (ca. 100 woorden voor een paper, ca. 300 woorden voor een sessie) vóór 1 december 2020: remco.sleiderink@uantwerpen.be & patricia.stoop@uantwerpen.be