10 oktober 2020, online: Symposium ‘In de geest van Stevin’

26e symposium van de NVvW werkgroep Geschiedenis

Met dit thema vragen we aandacht voor de rijke nalatenschap van Simon Stevin, die 400 jaar geleden overleed. Stevin hield zich met veel verschillende onderwerpen bezig, zowel theoretisch als in de praktijk: technologie, wiskunde, mechanica, boekhouden, economie, onderwijs, taal, oorlogsvoering, perspectief in afbeeldingen, muziek,…… De nieuwe vorm van het symposium, online en met vooraf en tijdens meer gelegenheid voor inbreng van de deelnemers, is ook in de geest van Stevin. Hij was immers geïnteresseerd in technologische en andere vernieuwingen, al naar gelang de omstandigheden daartoe uitnodigden.

We kunnen onmogelijk alle onderwerpen waar Stevin zich mee bezig heeft gehouden aan de orde laten komen, maar de vier sprekers geven inzicht in verscheidene aspecten van zijn werk en invloed. In alfabetische volgorde: Fokko-Jan Dijksterhuis over Stevin en praktische wetenschap, Jenneke Krüger over Stevin en technisch onderwijs, Ad Meskens over Stevin en de integraalrekening en Nicoline van der Sijs over Stevin en wetenschapstaal.

Na aanmelding voor deelname wordt een link naar de video’s van de sprekers toegestuurd. U wordt geacht die voor 10 oktober te bekijken. Uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van de video’s zijn welkom, eveneens voor 10 oktober en uiteraard digitaal.

Op 10 oktober zelf zijn er geen presentaties. Het online symposium is alleen ’s middags; een belangrijk deel van het programma bestaat dan uit een live panelgesprek met de vier sprekers, op basis van de vragen die door de deelnemers vooraf zijn ingestuurd. Aangemelde deelnemers ontvangen bijtijds een link naar het symposium (Zoom). Ook tijdens het panelgesprek is reageren, via een moderator, beperkt mogelijk.

Deelname aan het symposium is dit jaar gratis. Aanmelden voor deelname is verplicht.

Zie de website voor aanmelden en overige informatie.