Te verschijnen: nieuw Ballustrada-nummer met bijdrage over Johan Sonneville

Door Andreas Van Rompaey

In 2017 stond ik in voor de ontsluiting van het archief van schrijver-uitgever Johan Sonneville. Deze vergeten figuur, die nochtans heeft bijgedragen aan de vernieuwing van het literaire veld in de jaren zestig en zeventig, heb ik via publicaties opnieuw onder de aandacht willen brengen. Een schets van zijn leven is terug te vinden in het laatste nummer van Tijdschrift voor Biografie. Zijn journalistieke en literaire werk staat centraal in de aan Brugs Ommeland, Zuurvrij en het VWS-jaarboek geleverde bijdragen. Over de relatie die hij als uitgever onderhield met tijdelijke bondgenoten als Jan Emiel Daele, Frans Depeuter en Marcel van Maele, handelen de in Gierik en Heibel gepubliceerde stukken. Artikels waarin aandacht wordt geschonken aan enkele door hem uitgegeven werken, treffen lezers aan in Ambrozijn en Streven. Bij dit laatste sluit ook het in Ballustrada te verschijnen essay over de eenakterbundel Tien na een aan. Geïnteresseerden kunnen het nieuwste nummer van het Zeeuwse tijdschrift bestellen door te mailen naar André van der Veeke (avdveeke@zeelandnet.nl).

‘Staar door me heen. Johan Sonneville en Netsky’, in: Zuurvrij, 17, 32, 2017, 99-105.

‘Uit het oog, uit het hart. Het leven van schrijver-uitgever Johan Sonneville’, in: Tijdschrift voor Biografie, 6, 3, 2017, 46-54.

‘Heibel in de literaire wereld. Over de positionering van Johan Sonneville ten opzichte van het tijdschrift Heibel’, in: Heibel, 22, 1/2, 2017, 213-218.

‘Berichten uit het Johan Sonneville-archief’, in: Gierik, 35, 137, 2017, 67-73.

‘Een liefhebber van moderne kunst in het middeleeuwse Brugge. Het journalistieke werk van Johan Sonneville’, in: Brugs Ommeland, 57, 4, 2017, 212-225.

‘Onbekend talent. Over literair werk van Raymond Van den Brandt, Sep Broes en Raymond Noë’, in: Streven, 85, 1, 2018, 61-72.

‘De ontaarding van een dagboek. Over het prozadebuut van Ignaas Veys’, in: Ambrozijn, 36, 2, 2018, 35-39.

‘Het Sonneville-archief als schatkamer. Over het ongepubliceerde werk van Johan Sonneville’, in: Koen D’haene (red.), Jaarwerk MMXIX. West-Vlaamse auteurs 2018-2019, Aalst, 2019, 54-76.

‘Uitgeverij Sonneville en de Vlaamse theatervernieuwing. Over de eenakterbundel Tien na een’, in: Ballustrada, 34, 1/2, 2020, 104-111.