Paula Fikkert leest Nicolien Mizee

Het verblijf – dag 57

STEUN ONS IN DE VERBLIJFSKOSTEN

Paula Fikkert is hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Radboud Universiteit. Nicolien Mizee (1965) is een schrijfster die onder andere roem verwierf met boeken waarin ze haar faxen aan haar scenariodocent Ger Beukenkamp verzamelde.

Presentatie, format, productie, vogels en muziek: Michiel van de Weerthof. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Taalunie.