Inhoudsopgave Nederlandse Taalkunde, jaargang 25, nummer 1

Artikelen Dag van de Nederlandse Zinsbouw 12

Voorwoord

De verleidingen en gevaren van GrETEL
JAN ODIJK

Een corpus waar alle constructies in gevonden zouden moeten kunnen worden? Corpusonderzoek met behulp van automatisch gegenereerde syntactische annotatie.
JELKE BLOEM

Vissen naar variatie. Digitaal op zoek naar onbekende Noord/Zuid-verschillen in de grammatica van het Nederlands
STEFAN GRONDELAERS, ROBBERT DE TROIJ, DIRK SPEELMAN, ANTAL VAN DEN BOSCH

Schaalvergroting in het syntactische alternantieonderzoek. Een nieuwe analyse van het presentatieve er met automatisch gegenereerde predictoren
DIRK SPEELMAN, STEFAN GRONDELAERS, BENEDIKT SZMRECSANYI & KRIS HEYLEN

Artikel

Standaardnederlands, de sleutel tot integratie in Vlaanderen? Over de uitdagingen van niet-standaardtaal voor NT2-leerders in Vlaanderen
CHLOÉ LYBAERT & ELLA VAN HEST

Boekbesprekingen

Bespreking van Kai Bosecker e.a. Brenninkmeyer, Langemeyer, Tassemeier. Boerderij en andere familienamen eindigend op –eier in het Tecklenburger Land.
FRANS DEBRABANDERE

Bespreking van Henk Bloemhoff e.a. Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de nedersaksische taal en literatuur.
JAAP SPA

Bespreking van Hans Broekhuis & Norbert Corver. Coordination and Ellipsis.
ANNEKE NEIJT

[online toegang tot het nummer]