Piemel

Nene leert Nederlands

Door Marc van Oostendorp

Nene is zes jaar oud en nu ongeveer 10 maanden in Nederland. Ze is geboren in Hongarije, haar moeder is Italiaans en haar vader ben ik. Ze spreekt al heel lang Nederlands tegen iedereen behalve tegen haar Italiaanse oma, al krijgt zelfs die op in het Italiaans gestelde vragen antwoord in het Nederlands.

Ik had lange tijd het idee dat haar Hongaars langzaam omboog naar het Nederlands. Eerst sprak ze Hongaars, daar kwamen steeds meer Nederlandse woorden en constructies in, en op een bepaald moment was het Nederlands – maar er was geen duidelijke grens.

Dat was anders met het Italiaans. In het begin spraken beide nieuwe ouders Nederlands, om de verwarring die zo’n adoptie toch al teweeg brengt zo klein mogelijk te maken, maar na de zomer begon mama Italiaans te praten. En Nene begrijpt dat, ze begrijpt dat het een andere taal is, ze begreep al na een paar maanden dat zij nu bijzonder was omdat ze twee talen kende, maar sinds een paar weken weet ze nu ook dat ze ook nog Hongaars kent. Drie talen!

Als geheimtaal gebruiken de Italiaanse moeder en de Nederlandse vader ook weleens Engels en dat leidt inmiddels tot bijzonder vermaak: als het gaat over people klinkt dat natuurlijk heel erg veel als een woord dat Nene op school heeft geleerd van een vriendje dat niet wil deugen.