Multatuli-triviaquiz

Door Roland de Bonth

“Nederlanders zijn maar matig in staat hun weg te vinden op internet”. Dat bleek uit onderzoek waarop communicatiewetenschapper Alexander van Deursen in december 2010 promoveerde aan de Universiteit Twente. We zijn inmiddels bijna 10 jaar verder. Zou zijn stelling nog steeds waar zijn? Zijn we beter geworden in zoeken? Of zou alleen het algoritme van Google zich verder hebben ontwikkeld? 

Op 2 maart vieren we de tweehonderdste geboortedag van Multatuli. Deze dag markeert tevens de start van het Multatuli-jaar. Met de geregelde aandacht op Neerlandistiek voor Multatuli – denk aan de Multatuli-leescursus! – weet de trouwe lezer van dit tijdschrift inmiddels aardig wat over het werk van deze grote negentiende-eeuwse schrijver. Maar is het genoeg om deze Multatuli-triviaquiz te maken? 

Beantwoord de onderstaande vragen. Schrijf bij elke vraag de eerste letter van het antwoord op, tenzij er expliciet om een andere letter wordt gevraagd.

Voor elke vraag is 1 punt te verdienen (36 x 1 punt). De tekst van Multatuli die je krijgt als de gevraagde letters op correcte wijze worden ingevuld in de tabel, levert nog eens 14 punten op. In totaal kunnen er dus 50 punten worden behaald. 

Stuur de antwoorden op de vragen en de uitspraak van Multatuli uiterlijk 15 maart 2020 op naar r.de.bonth@hotmail.com Wie het hoogste aantal punten heeft behaald, wint een Fair Trade-Max Havelaarpakket(je). Bij een gelijkluidend aantal punten zal het lot een winnaar aanwijzen. 

Veel succes!

 1. Hoe wordt in de Multatuliliteratuur de brief uit januari 1860 van Jacob van Lennep aan Douwes Dekker genoemd waarin hij de schrijver vraagt om een bewijsstuk om over het kopijrecht te beschikken?
 2. Het zoontje van Douwes Dekker heeft dezelfde naam als één van de zeven oorspronkelijke topleveldomeinnamen(TLD) van het Internet. Hoe heette hij? Schrijf de tweede letter op.
 3. Douwes Dekker had voor zijn inlandse geliefde Si Oepih Keteh als bijnaam de naam van een muze. De vader van die muze was Zeus, maar hoe heette de moeder?  
 4. In welke provincie ligt het regentschap tot de machthebbers waarvan Multatuli een toespraak hield?  Schrijf de tweede of vijfde letter op.
 5. Welk rood meubelstuk van vier letters waarop Douwes Dekker zijn laatste adem uitblies, is – net als de urn met zijn as – na een lange reis in het Multatulimuseum terechtgekomen? Noteer de vierde letter.
 6. Nederlands-Indië wordt door Multatuli vergeleken met een Gordel van Smaragd. Hoeveel jaar ben je in België getrouwd bij een huwelijk van smaragd? Schrijf van het getal in letters de laatste letter op.
 7. Hoeveel a’s zitten er in de naam van de inlandse regent die samen met Max Havelaar het bestuur vormt? Schrijf de eerste letter van dit getal op.
 8. Hoeveel dagen verstreken er tussen Douwes Dekkers overlijden en zijn crematie? Schrijf de derde letter op.
 9. Hoeveel Adinda’s zijn er geboren in het jaar dat deze naam het populairst was in Nederland?  Schrijf de eerste letter van dit getal op.
 10. Bij een bezoek aan het Multatuli Huis zijn niet alleen persoonlijke eigendommen van Multatuli te zíen, maar ook te horen. Wat kun je bij een bezoek aan het museum horen tikken? Noteer de derde letter. 
 11. Hoe heette de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië tijdens het verblijf van Eduard Douwes Dekker aldaar? Noteer de derde letter van zijn achternaam.
 12. De Japanse steenhouwer ondergaat een aantal metamorfoses. Wat wordt hij bij de derde verandering? Schrijf de derde letter op.
 13. Bij welke uitgeverij verscheen de eerste druk van Max Havelaar? Noteer de tweede letter of de op één na laatste letter van de volledige achternaam.
 14. “M..nin a.id. th.a” is het begin van de eerste regel van Homerus’ Ilias in Latijns schrift, uitgesproken door Batavus Droogstoppel in een poging een meisje te versieren. Welke letter – in Latijns schrijft –  is steeds weggelaten op de puntjes?
 15. In welke stad schreef Multatuli zijn Max Havelaar? Schrijf de zesde letter op.
 16. In welke Duitse plaats is Eduard Douwes Dekker gecremeerd? 
 17. Hoe heet de huidige conservator van het Multatulimuseum? Schrijf de derde of vierde letter van haar achternaam op.
 18. Van welk merk is de kasthangmand die u in een wip op een plank schuift en waarvan de naam ontleend is aan een personage uit het onuitgegeven toneelstuk uit Max Havelaar
 19. Welk toneelstuk van Multatuli uit 1872 heeft – gezien de titel – Willem-Alexander ter voorbereiding op zijn huidige functie waarschijnlijk gelezen?  
 20. Welke positie in het alfabet heeft de achternaam van de schrijver die Max Havelaar ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het boek hertaalde naar modern Nederlands, als je goed luistert? Schrijf de eerste letter van dat getal op. 
 21. Welke acteur speelde de rol van Max Havelaar in de gelijknamige film? Schrijf de klinker uit zijn voornaam op.
 22. Als niet Sjaalman de eigenaar van de papieren was die werden bezorgd bij Droogstoppel maar de schoonvader van laatstgenoemde, hoe zou je deze stapel papieren dan gekscherend kunnen aanduiden? Schrijf de tweede of zesde letter op.
 23. Wat kan bijna iedereen volgens de prijswinnaar van de Woutertje Pieterseprijs uit 1994? Schrijf de laatste letter van dat woord op.
 24. De naam Multatuli wordt vaak vertaald als ‘Ik heb veel gedragen, veel geleden’. Van welk Latijns werkwoord is het tweede deel van Douwes Dekkers pseudoniem afkomstig? 
 25. Hoeveel buffels worden er afgepakt van Saidjahs vader? Noteer de laatste letter van dat getal.
 26. Welke letter komt drie keer voor in de (verkorte) voornaam van de eerste en van de tweede vrouw van Multatuli samen? Schrijf deze letter op.
 27. Welke medeklinker komt drie keer voor in de naam van Douwes Dekkers dochtertje? Schrijf deze letter op.
 28. Welke kunstenaar heeft het beroemde standbeeld van Multatuli in Amsterdam gemaakt? Noteer de derde letter van zijn achternaam.
 29. Multatuli had veel ideeën. Wat voor soort werkwoord komt er in zijn eerste ingeving voor? Noteer de zevende letter ervan.
 30. Wat is de huidige functie van het Amsterdamse gebouw waarin vroeger het hoofdkantoor huisde van de maatschappij die wordt genoemd in de ondertitel van het boek? Noteer de derde letter. 
 31. Wie heeft het eerste exemplaar geslagen van de herdenkingsmunt die is uitgegeven ter ere van het 150-jarig bestaan van Max Havelaar? Schrijf de derde letter van zijn achternaam op. 
 32. Als je Multatuli’s geboortedag, geboortemaand en geboortejaar weergeeft in getallen, kun je de cijfers van al deze getallen afzonderlijk bij elkaar optellen. Wat is de uitkomst van deze som? Schrijf de laatste letter van dit getal op.
 33. Hoeveel plaatsensteden en gemeenten zijn er in februari 2020 in de Nederlandse Wikipedia te vinden die dezelfde naam dragen als het eerste deel van de achternaam van de resident onder wie Douwes Dekker ressorteerde? Schrijf de derde letter van dat getal op. 
 34. Welk getal krijg je als je het huisnummer van Batavus Droogstoppel optelt bij het huisnummer van Douwes Dekkers geboortehuis? Schrijf de vijfde letter van dat getal op. 
 35. Welk lied, geschreven door Multatuli, voerden Fay Lovsky en Jet Stevens op 3 maart 2011 uit ter gelegenheid van de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs?
 36. Welke familierelatie bestaat er tussen Eduard Douwes Dekker en Ernst Douwes Dekker? Eduard Douwes Dekker is een … van Ernst Douwes Dekker. 

Antwoordformulier

 Antwoord Letter
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  

De letters van de vragen 1 t/m 18 moeten vervolgens van links naar rechts worden ingevuld in de vakjes zonder puntje, de letters van de vragen 19 t/m 36 moeten worden ingevuld in de vakjes met puntjes. 

.....
 ....
.....
 ....

Van links naar rechts lees je nu een bekende uitspraak van Multatuli.