MNL-fellowship voor Marten van der Meulen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op 30 maart 2020 een fellowship toegekend aan Marten van der Meulen. Een MNL-fellow krijgt een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. De jury heeft in deze eerste ronde van 2020 zeven aanvragen ontvangen. In het project van Van der Meulen, getiteld Norm en taalgebruik in het Leidse universitaire verleden (1574-1811), wil hij het effect van taalnormen op taalgebruik onderzoeken aan de hand van een bijzonder corpus, namelijk de historische notulen van het bestuur van de Universiteit Leiden, die in zowel kladversie als gepubliceerde versie beschikbaar zijn. Een comparatief onderzoek naar beide versies kan inzicht bieden in het type talige veranderingen dat doorgevoerd werd met het oog op officiële publicatie, en op de mate waarin die veranderingen terug te voeren zijn op de van bovenaf opgelegde taalnormen.

Wat is een MNL-fellowship?

MNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers, en liggen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MNL-fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici.

Uit het juryrapport

“Sterk aan het voorstel is volgens de commissie het gebruik van het unieke Leidse corpus als bron: daarmee wordt niet alleen de Leidse inbedding van het fellowship zeer functioneel ingezet, maar krijgt het onderzoek ook een bijzonder concreet en afgebakend karakter. Aantrekkelijk zijn ook de helderheid en systematiek van het voorstel, en de concrete output die de kandidaat voor ogen stelt: behalve aan een wetenschap artikel en een openbare database zal gewerkt worden aan publieksgerichte blogpublicaties, een genre waarin deze kandidaat zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend.”

De Commissie van voordracht bestond uit Suzanne Aalberse, Feike Dietz (voorzitter) en Wijnand Mijnhardt.

Lees hier het volledige juryrapport