Gezichtsverlies

Door Henk Wolf

Introductie tot de beleefdheidstheorie, gemaakt als collegevervangende video voor studenten Nederlands van NHL Stenden Hogeschool.

(Bekijk deze video op YouTube)