Gedicht: Tonnus Oosterhoff • Scheren

De openbare Facebookgroep VerDNAeringen plaatst chronologisch alle gedichten van Tonnus Oosterhoff, iedere dag één.

Scheren

Over de strakke huid waait zand;
baardloos de kaak van de predikant.

Op het schavot van vel over been
glijdt om geloofswil het mes langs hem heen.

Het badkamerraam ziet op zolder uit
en op een verkeersbord: een voorrangsruit.

De wind houdt de blauwe luchtvlag strak.
IJs gloeit in een plas op ’t garagedak.

De Heer is mijn herder, ‘k heb al wat mij lust.
De dienaar van ’t woord grijnst ongerust.

Zijn kind, een klein broertje, vraagt een zoen.
Zijn lippen missen half. Overdoen?

Tonnus Oosterhoff (1953)
uit: Boerentijger (1990)

Foto: oskardebot/wikipedia


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.