Gedicht: J.P. Hasebroek • O, sluit voor het woelen der tochten uw ziel

O, sluit voor het woelen der tochten uw ziel

1.

O, Sluit voor het woelen der tochten uw ziel;
Eer onrust voor eeuwig uw vrede verniel’:
Maar dat ook geen zelfzucht uw boezem verkoel’,
En in u de heilvlam verdoov’ van ’t gevoel.

2.

In ’t vlak van den vloed, waar de stormwind op blaast,
Ziet langer de Hemel zijn beeld niet weêrkaatst:
En als hem de winter met de ijskorst bezwaart,
Het licht van omhoog vindt geen spiegel op aard.

3.

Maar vloeit hy in kalmte, door ’t zonvuur bestraald,
Dan is ’t of de Hemel op aarde is gedaald:
En wordt hy door d’avond tot rusten genood,
Het zonlicht des Hemels zoekt stervend zijn schoot!

J.P. Hasebroek (1812-1896)
uit: Poëzy (1836)


Abonnees van Laurens Jz. Coster ontvangen iedere werkdag een gedicht per mail.