LPB

Door Bas Jongenelen

‘Vroeger,’ zo vertelde een inmiddels gepensioneerde collega me, ‘had iedere eerstejaars student Nederlands wel een boek van Louis Paul Boon gelezen. Daarna kwam er een periode dat studenten die niets van Boon gelezen hadden, toch wel van hem gehoord hadden.’

Het aantal lezers van LPB is inmiddels gedaald tot nul… Het aantal studenten dat LPB niet gelezen heeft, maar wel vermoedt dat er zoiets bestaan heeft als LPB, is helaas ook tot ongeveer nul gedaald. Een klein en volstrekt niet representatief onderzoek op Twitter wijst uit dat de helft van de respondenten ook niets van LPB gelezen heeft. Gelukkig heeft de andere helft wel iets van hem gelezen. Op vrijdagmiddag kan het glas maar beter half vol zijn.

Onder de boeken die genoemd werden wegens ‘Ja: namelijk…’ bleek Mieke Maaike’s obscene jeugd het meest voorkomend. U als geregelde bezoeker van Neerlandistiek bent uiteraard op de hoogte van LPB’s oeuvre. Daarom kunt u tijdens de vrimibo aan uw collegaatjes haarfijn uitleggen waar dat boek over gaat.