Alweer Emma

Voornamendrift 49

door Gerrit Bloothooft

Populariteit van Emma (blauw), gemodelleerd (groen) met twee onderliggende verdelingen (rood). Op basis van startjaar, imitatie-waarschijnlijkheid en totaal aantal te verwachten kinderen met de naam.

Vandaag kwamen de populariteitslijstjes van voornamen in 2019 uit. Ze verschillen zoals te verwachten nauwelijks met die van het vorig jaar, Emma en Noah staan nu bovenaan. Alweer Emma? Die naam is al meer dan 20 jaar een topnaam. Dat is een wel erg langdurige mode die niet meer meer een enkele cyclus is te modelleren. Twee cycli lijken vooralsnog voldoende, met hierboven een voorbeeld. Zoiets blijft intrigeren, want hoe kan dat nu?

Emma is een oude Germaanse naam die al jaren aan zo’n 45 meisjes per jaar werd gegeven, vaak via vernoeming. Dan komt er in de jaren zeventig een groep ouders die de naam mooi vindt en een dochter zo gaat noemen. Geen idee waarom. Dat is geen willekeurige groep ouders, ze delen waarschijnlijk een hoger opleidingsniveau. Rond 2005 bereikt de populariteit onder deze groep zijn hoogtepunt waarna een daling inzet die nog wel 30 jaar zal duren. Maar Emma blijft hoog in aantal. Dat kan alleen modelmatig verklaard worden als er inmiddels een tweede, onafhankelijke groep ouders is geactiveerd, die via eigen sociale netwerken de naam verspreidt, Ik heb dat eerder voor Femke nog explicieter laten zien.

Er zijn veel namen in de top-20, zowel voor jongens als meisjes, die al rond 2000 aan een top zaten en daar sindsdien al twintig jaar zijn blijven hangen. Dat zijn bijvoorbeeld Daan, Lucas, Bram, Sam, Jesse en Sophie, Zoë, Julia, Eva en Lotte. Een hypothese zou kunnen zijn dat deze namen door hoogopgeleide ouders worden geïnitieerd en later door lager opgeleide ouders worden nagevolgd. Het omgekeerde lijkt minder waarschijnlijk, en dat zou betekenen dat bijvoorbeeld Engelse namen vaker met een enkele cyclus te beschrijven zouden moeten zijn en minder lang in de top blijven hangen. Dat valt te onderzoeken.

Doorgaande stijgers in de top-20, vooralsnog zonder plafond, zijn James, Noud, Adam en Boaz voor jongens, en Nora, Olivia, Yara, Liv en Lauren voor meisjes. Hun populariteit startte wel al tien tot twintig jaar geleden. Ze zullen nog wel even blijven ook.