Pas verschenen: Internationale Neerlandistiek 57 (3)

Misschien heb je ‘m al op je deurmat gevonden: het derde nummer van Internationale Neerlandistiek van deze jaargang. Het papieren tijdschrift wordt vanaf vandaag bij de abonnees afgeleverd en is daarnaast in Open Access te raadplegen.

In deze boeiende aflevering is er onder andere aandacht voor het fenomeen ‘tussentaal’, in een artikel van de hand van Chloé Lybaert, Ella van Hest en Sara Van Cleemputte waarin onderzoek is verricht naar het gat tussen de taal die NT2-leerders aangereikt krijgen en de taalrealiteit op straat. Ook bevat dit nummer een artikel geschreven door Andreas Van Rompaey over het feministisch potentieel van de Roodkapje-bewerking van Naema Tahir. Daarnaast vind je in deze aflevering een beschrijving van de literatuur over representaties van talige en culturele diversiteit in taal- en cultuurtekstboeken, een kroniek verzorgd door Dietha Koster. Verder is er een zestal boekbesprekingen opgenomen (waarvan eentje niet een boek betreft, maar de website Dialectloket.be).

Bij vragen of opmerkingen over dit nummer is de redactie te bereiken via in@ivn.nu.