Kutlul

Door Marc van Oostendorp

Kutlul staat nog niet in Van Dale, hoewel het vrij regelmatig gebruikt wordt. Misschien wordt het beschouwd als een doorzichtige combinatie van kut en lul, die allebei wel in het woordenboek staan, maar dat kan toch ook niet helemaal het antwoord zijn, want kankerhoer heeft bijvoorbeeld wel een apart lemma (‘vul­gair scheld­woord waar­mee die­pe ver­ach­ting je­gens een vrouw wordt uit­ge­drukt’). Bovendien: waarom zeg je wel kutlul maar niet lulkut?

De vraag kwam onlangs op doordat toevallig een aantal mensen op mijn Twitter-tijdlijn een hartenkreet deelden:

Vooral het feit dat de auteur zo nadrukkelijk op de genderneutraliteit van zijn aanklacht wijst, maakt dat je je afvraagt waarom zij dan geen lulkut kan zijn. Waar lul (dixit alweer Van Dale, het spijt me dat dit even mijn enige bron is, maar de definities in dat woordenboek zijn bij dit soort onderwerpen zo fijn) ‘sul, sukkel’ kan betekenen, is kut een ‘vulgair scheldwoord’ voor ‘vrouw’.

Op Twitter en elders op het wereldwijde web komt lulkut wel voor, maar dan toch vooral als reactie als iemand net kutlul heeft gezegd. De asymmetrie valt dus wel meer mensen op.

Nu vermeldt Van Dale interessant genoeg bij kut alleen gebruik als ‘eerste lid’ (ja, sorry hoor) van een samenstelling:

ook als eer­ste lid in sa­men­stel­lin­gen als de vol­gen­de, ter aan­dui­ding dat het in het twee­de lid ge­noem­de ge­ring­schat­tend wordt ge­kwa­li­fi­ceerd als iets on­be­nul­ligs: kutbal, kut­bood­schap, kut­kar­wei­tje, kut­smoes
ook als eer­ste lid in sa­men­stel­lin­gen als de vol­gen­de, ter aan­dui­ding dat het in het twee­de lid ge­noem­de hoogst ver­ve­lend, on­aan­ge­naam is: kut­vent, kutwedstrijd, kut­weer, kut­wijf

Maar ook lul kan als ‘eerste lid’ worden gebruikt.

ook als eer­ste lid in sa­men­stel­lin­gen als de vol­gen­de, ter aan­dui­ding dat het in het twee­de lid ge­noem­de ge­ring­schat­tend wordt ge­kwa­li­fi­ceerd als iets on­be­nul­ligs: lulantwoord, lulargument, luldebat, luldiscussie, lulgesprek, lul­han­nes, lul­koek, lul­op­mer­king, lulreden, lul­smoes, lulstatement, lul­ver­haal

Wat Van Dale niet expliciet maakt is echter dat in al de samenstellingen met lul het tweede lid een tekstvorm is, iets dat inhoud kan hebben, en niet (bijvoorbeeld) een persoon. Dat is dus waarschijnlijk het probleem met lulkut: het suggereert dat kut een verhaal is, en wat het ook is, een verhaal is het niet.

Zie ook deze bijdrage over kankerlul.
Afbeelding:
Zone 5300