Aangeboden: neerlandistische boeken

Door Karel Gildemacher

Het is een mooie zegswijze: “Van boeken krijg je nooit genoeg”. Maar toch, soms heeft een mens een ingeving: kom ik nog aan het lezen (laat staan bestuderen) van een zeker aantal boeken toe? Vooral omdat ik me de komende tijd (nog meer) wil richten op de relatie tussen landschap en taal, m.a.w. hoe bemeesterden de mensen in de loop der tijd hun omgeving door taal, is de interesse in andere aspecten tanende. Dus opruimen, wat niet direct meer nodig is.

De kast deels ontruimend hield ik twee dozen NL grammatica’s en diverse taalboeken over. Dat deed wel een beetje zeer. Boeken zijn soms ook je kinderen, ze leefden lang met je mee. Er zijn oude en heel oude bij, maar ook vrij recente publicaties op Neerlandistiek en Frisistiek gebied. De boeken, dunne en dikke zouden natuurlijk richting papiermolen kunnen, maar wellicht, dacht ik, heeft iemand belangstelling, kan ik er iemand gelukkig mee maken. 

Zo’n bestemming is me veel liever. Enkele titels uit vele?

Meijers, Taal en leven (1949); Van Haeringen, Neerlandica (1949); De Vooys, Nederlandse Spraakkunst (1960); Paardekooper, Taal en dialect (s.a.); Van den Toorn, Nederlandse grammatica (1974); Chomsky/Halle, The Sound Pattern of English (1968); Van Ginneken, De roman van een kleuter (1922); Padberg, De Mooie Taal (1924); De Vooys, Verzamelde taalkundige opstellen (1946); Den Hertog, Nederlandse spraakkunst (1973); Whitney, Voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening (1884); Tinbergen/d’Angremont, Nederlandse spraakkunst (1946) enz. enz.

Sommige boeken dragen met trots bibliotheekstempels van die goede oude kweekschool! 

De boeken zijn eens gekregen of betaald en kosten dus niks meer. 

Opsturen kan niet, teveel werk, maar wie wil mag alles komen ophalen (in Joure) of iets organiseren.

Mail naar: karel@gildemacher.com