1 miljoen extra voor Fryske Akademy

(Persbericht Fryske Akademy)

De Raad van Toezicht en directeur-bestuurder a.i. Willem Smink van de Fryske Akademy zijn blij met het besluit van het College van Gedeputeerde Staten om het onderzoeksinstituut financieel te ondersteunen. ‘De voorgenomen reorganisatie wordt hiermee mogelijk gemaakt en zo kan de Fryske Akademy weer werken aan een gezonde toekomst’, zegt interim-directeur Smink in een reactie.

Gedeputeerde Staten stellen een pakket maatregelen voor dat een opstelsom is van extra financiële steun, veranderingen in de organisatie, stappen die de Fryske Akademy moet zetten en de verhouding van de FA tot de KNAW. 

GS trekken 1 miljoen euro extra uit voor de FA. Het gaat om 200.000 euro per jaar in de periode 2020-2024. Dit komt bij de 1,2 miljoen euro die de provincie jaarlijks al geeft. Met de verhoging loopt de provincie straks in de pas met de geldstroom van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de FA. 

Ook komt 350.000 euro beschikbaar voor een noodzakelijke reorganisatie. GS willen zich bovendien inspannen om te zien of personeel bij de provincie of andere organisaties aan de slag kan.

Smink: ‘Kansen om efficiënter te werken’

Waarschijnlijk zullen Provinciale Staten in december over de voorstellen van Gedeputeerde Staten besluiten. Als zij ook akkoord gaan, kan een nieuwe directeur-bestuurder voor de Fryske Akademy worden geworven.

Het provinciebestuur legt de nadruk op de noodzaak voor samenwerking tussen de Friese taal- en cultuurinstellingen. Die noodzaak wordt ook onderschreven door de Fryske Akademy. ‘Wij zien hier kansen om efficiënter te werken en meer kennis en inzichten op te bouwen in de Friese samenleving’, zegt Willem Smink.

Links

Downloads

Afbeelding: Coulonhûs, Wikimedia