Wedstrijd: ontwerp de nieuwe taalregel van 2019

Door Marc van Oostendorp

De Nederlandse taal moet strakker beregeld worden, zodanig dat er in iedere willekeurige zin wel iets mis kan gaan en de gemiddelde schrijver of spreker niet meer weet waar hij het zoeken moet van ellende.

Uit dat ideaal ontstond enkele jaren geleden de wedstrijd voor de “nieuwe taalregel van het jaar”, een prijs voor de regel dit doel het effectiefst weet te bereiken. Het idee: een eind aan alle laksheid! En om dit te bevorderen moeten we de voorschriften voor ‘correct’ Nederlands ieder jaar weer verder aanscherpen. Een evident voordeel hiervan is ook dat de gewone gebruiker binnen de kortste keren door de bomen het bos niet meer ziet. Dat levert (nog) meer werkgelegenheid op voor een nieuwe generatie neerlandici, want alleen zij kunnen als ons werk klaar is als enigen, na jarenlange noeste studie, door de bomen het bos nog zien.

Als andere specialismen hun vakgebied zo onoverzichtelijk kunnen maken dat je een specialist nodig hebt, waarom wij dan niet?

De regels waaraan de nieuwe regel moet voldoen: hij moet een kwestie oplossen, een onduidelijkheid in de Nederlandse taal, waarvan tot nu toe niemand zich bewust was dat er een probleem was. Hij moet deze vervolgens zo ingewikkeld mogelijk maken in bewoordingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de wetenschap. Ervaring uit de afgelopen jaren leert dat het tot aanbeveling strekt als u uitzonderingen formuleert, en liefst ook uitzonderingen op die uitzonderingen.

De prijs is de afgelopen jaren gewonnen door tal van neerlandici die vervolgens een glanscarrière hebben gemaakt. Een glimp van de roemruchte historie (inclusief succesvolle voorbeelden) vindt u onder de tag Taalregel. Vorig jaar won bijvoorbeeld Daan Wesselink met een regel die ‘hij gaat daarheen’ voorgoed afkeurde omdat X-heen in andere constructies betekent dat men niet meer ter plekke is. Wie zegt ‘hij loopt door het huis heen’ beweert immers dat hij nu niet meer in het huis is; dus hoort ‘hij gaat daarheen’ te betekenen dat hij niet meer daar is. In plaats daarvan adviseert Wesselink te allen tijde hij gaat daarnaartoe te zeggen.

Los een onduidelijkheid in onze taal op! U wacht sowieso een glanzende carrière, maar ook zullen wij een fraaie prijs ter beschikking stellen, waarover momenteel nog wordt vergaderd. Uw regel wordt bovendien opgenomen in de volgende editie (de eerste) van de gezaghebbende Neerlandistiek Stijlgids, die op tal van kantoren als bijbel in hypercorrect taalgebruik geldt.

De deadline is op vrijdag 1 november 2019. U kunt uw bijdrage hieronder plaatsen in het reactievelden. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd, tenminste niet met mij.