Verschijning De Gids 2019/5: Het geslachtelijke onbehagen

Menselijk leven is vooralsnog onmogelijk zonder een geslacht. Dat is een bron van plezier en avonturen, maar ook van verwarring, vragen en verdriet. Biologisch gezien zijn er al meer dan twee sekse-varianten, en de harde tweedeling tussen de sociale rol van Man en Vrouw blijkt in de werkelijkheid van gewone mensenlevens ronduit ongemakkelijk en wreed uit te pakken. Voor een groot deel is dat een machtskwestie. Van oudsher is onze maatschappij overheerst door het heteroseksuele mannelijke perspectief. De bevrijding en gelijkberechtiging van iedereen die zich niet herkent in de simpele en dwingende tweedeling tussen man en vrouw is op gang gekomen, maar nog lang niet vanzelfsprekend. Maar hoe normaal we ook denken te zijn, in ieders leven, al dan niet in het geheim, schuurt en wringt de eigen beleving met de eisen en verwachtingen van familie, collega’s, media of religie over ons gedrag als man of vrouw.

Voor het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids (verschijnt op 17 oktober) reflecteerden verschillende schrijvers en dichters op dit thema: rolpatronen, diversiteit en het ongemak van een al te afgebakende seksuele rol. Dit Gidsnummer biedt: een cinema-essay van Basje Boer over de spiegeling en de constructie van de rol als vrouw; een lichaam kiezen in een virtuele wereld (gedicht van Maria Barnas); mannelijkheid als een absurde en onmogelijke opgave (essay van Dirk van Weelden over Gertrude Stein); een analyse van de termen sekse, geslacht en gender (taalcolumn van Ewoud Sanders); de zoektocht naar een vrij en bevrijdend vrouwelijk spreken (essay van Niña Weijers); en een essay over het proza van Eileen Myles door Matthew Stadler. Verder zijn er bijdragen van Simon(e) van Saarloos, Ellen Deckwitz en Marte Kaan, en verzorgden kunstenaars Berend Strik en Melanie Bonajo de beeldbijdragen in het midden van het blad.

Ook in dit nummer: een drietal bijdragen geïnspireerd op Robinson Crusoe, nu het driehonderd jaar geleden is dat de beroemde roman gepubliceerd werd. Een gedicht van Maria Barnas, essay van Fiep van Bodegom en verhaal van Rob van Essen.

Lees uit De Gids 2019-5 alvast het openingsessay ‘Een gezicht zijn’ van Niña Weijers, het gedicht ‘Tijd bouwt op in lagen’ van Maureen Ghazal en het verhaal ‘Werelden zonder angst’ van Rob van Essen.

22 oktober: literaire filmavond over seksediversiteit

In aanvulling op het themanummer organiseert De Gids samen met SLAA een literaire filmavond over seksediversiteit in het Eye Filmmuseum. Rode draad is het essay van Basje Boer dat voor de avond bewerkt is naar een voordracht met filmfragmenten en filmstills. Verder dragen Marieke Lucas Rijneveld, Niña Weijers en Babah Tarawally voor. Bezoekers krijgen het themanummer van De Gids gratis mee naar huis. Meer informatie vindt u hier.