Symposium Indische Letteren “De Indonesische stem”

Op zondag 3 november 2019 zal te Arnhem (Bronbeek-Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem) het jaarlijkse symposium van Indische Letteren plaatsvinden. Het symposium is gewijd aan het thema “de Indonesische stem”. Waar in de Indische letteren vaak de ziens- en leefwijzen van de (Indische) Nederlander op de voorgrond staan, hebben wij dit jaar gekozen voor een thema dat juist nadrukkelijk de visie van de koloniale Ander, die van de Indonesiër en andere niet-westerse bevolkingsgroepen uit voormalig Nederlands-Indië, centraal stelt. De sprekers nemen ons mee op een reis door de tijd en tonen ons Indonesische perspectieven op de Nederlands-Indische geschiedenis en erfenis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Programma

10.30: Ontvangst met koffie

11.00: Opening door voorzitter Peter van Zonneveld

11.15: Alicia Schrikker: De ontvoering van Tapan en Tjanga in 1785 en andere verhalen. Persoonlijke geschiedenissen en momentopnames uit de koloniale archieven.

11.40: Judith Bosnak: Van hymnes en de wonderlijke “Ander”. Ontmoetingen op reis in Nederlands-Indië.

12.05: Willem van der Molen: Chinezen, Javanen en Europeanen. De ervaringen van Ko Ho Sing (1825-1890).

12.30: Lunch

14.00: Madelon Djajadiningrat (in samenwerking met Clara Brinkgreve): Soeparto en de Zaankanter.

14.25: Christina Suprihatin: Purbani’s Widijawati herlezen. Javaanse vrouwen en de tijdgeest.

14.50: Arnoud Arps: De koloniale geschiedenis van Indonesië door Indonesische ogen. Historische sleutelmomenten in Iksaka Banu’s korte verhalen.

15.15: Theepauze

15.45: Peter van Zonneveld in gesprek met Alit Djajasoebrata over hoe Nederlandse auteurs over Indonesiërs schrijven. 

16.15: Discussie

16.30: Sluiting

Toegangsprijs EUR 35 | Aanmelding uitsluitend via onze website www.indischeletteren.nl | Contact: symp.indischeletteren@gmail.com