beek / rivier

Verwarwoordenboek Vervolg (139)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

beek / rivier

De woorden verschillen in betekenis.

beek                ondiepe, smalle, natuurlijke waterstroom, riviertje

Heel jammer dat ze dit mooie beekje hebben verlegd en gekanaliseerd.

rivier              natuurlijke waterstroom

Men zegt dat rivieren altijd in zee uitmonden, maar dat geldt slechts indirect voor zijrivieren.

Een goed criterium voor het onderscheid lijkt ‘doorwaadbaarheid’. Een beek is helemaal doorwaadbaar, een rivier hooguit gedeeltelijk. Het betekenisaspect ‘natuurlijk’ onderscheidt beide woorden van kanaal, gracht, sloot en duinrel of spreng. Voor de liefhebbers: een duinrel is een kanaaltje in een duinlandschap voor de afvoer van omhooggekomen grondwater, in dit geval kwelwater. Een spreng heeft dezelfde functie als een duinrel, maar dan in een landschap zonder duinen (bijvoorbeeld de Veluwe).

Bron afbeelding: Wikimedia