Streektaalconferentie 2019: Streektaal kun je leren

De Stichting Nederlandse Dialecten, Variaties vzw, be.brusseleir, de Faculteit van het Mechels Dialect en de Koninklijke Gidsenbond Mechelen organiseren op 11 oktober 2019 de jaarlijkse Streektaalconferentie in Mechelen (België). Sprekers uit Vlaanderen en Nederland houden lezingen over het thema “Streektaal kun je leren”. Inschrijven kan tot 5 oktober.

Programma

9u45 – 10u15: Inloop met koffie en thee
10u15: Opening 

10u30: De kracht van spreektaal. Waarom regionaal taalgebruik een goed idee is in ons NT2-onderwijs. (Sofie Begine – Goesting in Taal)

11u: Trainen kinderen door een streektaal hun hersenen? (Elma Blom – Universiteit Utrecht)

11u30: koffie/theepauze

11u40: Dialectcoach aan het woord (Barbara Vanwelden)

12u: Brussels is hip. Onderwijs en muziek in het Brussels: toêllesse en TUUB. (Robert Delathouwer en Geert Dehaes – be.brusseleir)

12u20: Muziek (Marlene Bakker – zangeres/songwriter en Bernard Gepken – gitarist)

12u35:Lunch

14u: Gronings van nu: wetenschap en kunst als spiegel van een taalgemeenschap (Goffe Jensma – Rijksuniversiteit Groningen en Marlene Bakker – zangeres/songwriter) met live optreden van Marlene Bakker en Bernard Gepken

15u: Twents veur dummies. (Ellen Peters, Twentehoes)            

15u15: Limburgs kanste liere / Limburgs kense liere (Bep Mergelsberg en Esther van Loo (Levende Talen Limburgs)

15u45: Koffie/theepauze

16u: Panelgesprek over hoe en waarom je als volwassene dialect zou leren. Met lesgevers en cursisten uit onder meer Aalst, Leuven en Limburg.

17u: Receptie

Praktisch

Plaats: Keldermanszaal – Grote Markt 21 2800 Mechelen (België)
Prijs: 25 euro per persoon, lunch en koffie inbegrepen
Inschrijven: vul het formulier op de websote va, de SND (https://nederlandsedialecten.org/2019/06/30/streektaalconferentie-2019/) in en stort het correcte bedrag met vermelding van ‘Streektaalconferentie 2019’ op een van de volgende rekeningnummers:
NL95 INGB 0007 5048 49 t.a.v. Stichting Nederlandse Dialecten
BE73 7340 1714 5060 t.a.v. Variaties vzw 

De streektaalconferentie vindt plaats in de Week van het Nederlands.