PlusNederlands: puzzelen, onderzoeken en schrijven voor scholieren

Door Els Stronks

Nederlands is een van de weinige middelbare schoolvakken die het zonder plusprogramma moet stellen. Daar brengt PlusNederlands verandering in. Vanaf nu is online een Olympiade, Onderzoekslab en Schrijfakademie beschikbaar voor alle leerlingen (en hun docenten) die in het verlengde van het schoolvak Nederlands de diepte in willen gaan. 

De opleidingen Nederlandse taal en cultuur in Nederland en Vlaanderen werkten de afgelopen tijd samen om PlusNederlands te maken, onder coördinatie van de Utrechtse opleiding Nederlands. 

Schrijven en creëren 

Al die opleidingen hadden de afgelopen jaren te kampen met teruglopende studentenaantallen. Dat is niet de enige reden waarom PlusNederlands er nu is, maar wel een heel belangrijke. Wat je in een universitaire studie Nederlands precies leert, kunnen we in PlusNederlands nog meer laten zien dan in het schoolvak. Het plusprogramma gaat de komende jaren uitgebreid worden, de lancering vandaag is een start van een – naar we hopen – nieuwe traditie.

Schrijfakademie

Het schoolvak Nederlands doet niet zoveel met de grootste wens van veel scholieren om bij het vak Nederlands meer te schrijven. Terwijl je taal en cultuur het beste leert doorgronden en begrijpen als je er ook zelf mee bezig bent. Om die reden worden in de Schrijfakademie schrijf- en leesoefeningen gecombineerd. 

Olympiade Nederlands

Die grenzen van de Nederlandse taal zoeken de leerlingen ook op in de Olympiade Nederlands. De Olympiade is een wedstrijd waarin leerlingen vanaf 15 jaar vragen en puzzels oplossen over de Nederlandse taal en literatuur. Er wordt bijvoorbeeld geoefend met het begrijpen van juridisch taalgebruik: hoe zit dat in elkaar, waarom zit het zo in elkaar, hoe zou het eventueel ook anders kunnen? De inschrijving opent op 1 oktober 2019. 

Onderzoekslab

Speciaal voor leerlingen die een studie Nederlands overwegen, is er een onderzoekslab waar onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur in detail kan worden bestudeerd en nagevolgd.

Wie meer wil weten, of een bijdrage wil leveren aan PlusNederlands: mail ons via info@plusnederlands.nl