heester / struik

Verwarwoordenboek Vervolg (133)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

heester / struik

De woorden worden door elkaar gebruikt, maar combinaties met plantennamen wijzen mogelijk op een subtiel verschil.

heester            verhoutende plant die vanaf de grond vertakt

De lavendel is een halfheester omdat de jonge scheuten pas een jaar later verhouten.

struik              verhoutende plant die vanaf de grond vertakt

De fluweelboom is eigenlijk een struik, want deze boom heeft geen stam.

Waarom spreken wij niet van een bessenheester, lavendelheester of rozenheester, maar van een bessenstruiklavendelstruik en rozenstruik? Misschien komt het hierdoor: Bij deze planten gaat het om takken die vaak nogal houtig en weerbarstig zijn, net of er minder merg in zit. Veel buigzamer zijn bijvoorbeeld de takken van een hortensia of een rode acer. Die zouden we dan eerder heesters noemen? Maar misschien is dit toch een mislukte poging om onderscheid te maken. Hoe het ook zij, het woordpaar heestergewasstruikgewas wijst wel op een verschil. Bij struikgewas denken we eerder aan iets weerbarstigs, terwijl een heestergewas toch eerder een soort heester is zonder die houtige bijbetekenis.