Een talenstudie loont, ook op de arbeidsmarkt!

Door Romy Veul

In de samenleving heerst het vooroordeel dat talenstudies als Nederlands en de moderne vreemde talen beperkte kansen zouden bieden op de arbeidsmarkt. Het Nationaal Platform voor de Talen was benieuwd hoe taalstudenten en alumni dat zelf ervaren. Uit ons grootschalige onderzoek onder studenten en alumni blijkt het tegendeel: een talenstudie biedt veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft onderzoek gedaan onder 840 bachelorstudenten die een talenstudie volgen, 721 recent afgestudeerden van talenstudies en 35 werkgevers die een taalstudent als stagiair hebben begeleid. De ondervraagde studenten en alumni waren afkomstig van de verschillende Nederlandse universiteiten en volgden uiteenlopende talenstudies, waardoor het mogelijk was een zo goed mogelijk beeld te krijgen. De resultaten van dit onderzoek zijn uitgebreid beschreven in ons onderzoeksverslag Talenstudies: tevredenheid en toekomstperspectief

Een van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek is dat bijna alle ondervraagde alumni na hun studie een baan hebben gevonden, veelal in loondienst en soms als zzp’er of promovendus. De alumni zijn werkzaam in heel diverse sectoren en beroepen. Het onderwijs is de meest populaire sector; 25% is hier werkzaam. Daarnaast zijn onder meer communicatie & marketing, onderzoek & wetenschap en de overheid sectoren waarin veel oud-taalstudenten zijn gaan werken. Hun functies variëren van bijvoorbeeld communicatieadviseur tot beleidsmedewerker bij een ministerie en van ICT-consultant tot literair vertaler of museummedewerker. De meeste alumni zijn tevreden tot zeer tevreden over hun huidige baan. 

In de bijlage van het verslag is ook te zien in welke functies neerlandici na hun studie werkzaam zijn. Ook hier is de grote diversiteit in functies opvallend. De functies die neerlandici beoefenen, variëren van redacteur bij een krant tot lesmethodeontwikkelaar en van beleidsmedewerker tot docent Nederlands als tweede taal.  

Een andere positieve uitkomst uit het onderzoek is dat alumni van de diverse talenstudies, waaronder Nederlands, over het algemeen erg tevreden zijn over hun opleiding. Maar liefst 72,1% van de alumni zou opnieuw voor dezelfde studie kiezen en een nog grotere meerderheid (87,5%) raadt ook andere mensen met interesse voor taal aan om een talenstudie te kiezen.

Download het volledige verslag

In het uitgebreide verslag over dit onderzoek zijn alle resultaten te lezen. Het volledige verslag is te downloaden via deze link.

Voor specifieke vragen over het onderzoek of over het Platform kunt u contact met ons opnemen via talenplatform.fgw@vu.nl.