Call for papers: Nederduits en Nederlands in contact

De 133e jaarvergadering van de Vereniging voor Nederduitse taal- en letterkunde (Verein für niederdeutsche Sprachforschung, VndS) focust op de veelvuldige eeuwenlange contacten tussen het Nederlands en het Nederduits vanuit een methodologisch gevarieerd perspectief, dat zowel contactlinguïstische als taal- en literatuurhistorische onderwerpen beslaat. De interesse gaat hierbij in hoofdzaak uit naar nieuwe inzichten met betrekking tot de vraag of de verschillende contacten eerder asymmetrisch of wellicht toch symmetrisch waren of zijn.

Vanuit taalhistorisch perspectief zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan de invloed van Vlaamse kolonisten op de ontwikkeling van de Oostnederduitse dialecten, de Nederduits-Nederlandse taalcontactsituatie in Brugge in de tijd van de Hanze, of de rol van het Nederlands als kerktaal in sommige Westnederduitse streken. Een ander thematisch veld is het ontstaan van een Duits-Nederduitse taalgrens ten gevolge van het ontstaan van de natiestaten, en de daarmee verbonden onderbreking van het traditionele dialectcontinuüm.

Sinds de middeleeuwen heeft een belangrijke cultuurtransfer vanuit het Nederlandse naar het Nederduitse taalgebied plaatsgevonden. In dit verband zou men de verbanden tussen Middelnederlandse en Middelnederduitse literatuur nader kunnen onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van tradities in de hoofse poëzie of in de context van de Moderne Devotie. Wij verwelkomen ook bijdragen over het verband tussen hedendaagse Nederduitse en Nederlandse (dialect)poëzie.

Wij nodigen u uit om titels en abstracts (in het Engels of het Duits) van max. 500 woorden tegen 15 oktober 2019 door te sturen naar de voorzitter van de VndS, Prof. Dr. Michael Elmentaler (elmentaler@germsem.uni-kiel.de). De uitslag van de selectie wordt voor het einde van het jaar bekendgemaakt. Wij kijken met belangstelling uit naar uw inzendingen!