12 december 2019, Vleuten: Publieksmiddag ‘Onderzoek ontmoet onderwijs. Talen, cultuur en geschiedenis op school’

Door Peter Coopmans

Het onderwijs in talen, cultuur en geschiedenis is volop in ontwikkeling en daarbij wordt er steeds meer vakgericht wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hoewel ieder veld zijn eigen specifieke doelen heeft, zijn er ook thema’s die de vakken nadrukkelijk overstijgen. Op deze publieksmiddag gaan we op zoek naar de dwarsverbanden in de vakdidactiek van de talen, cultuur en geschiedenis. Welke inzichten hebben de vakken elkaar te bieden? En hoe zijn hierbij de resultaten van vakdidactisch onderzoek te vertalen naar de concrete lespraktijk?    

Hierbij nodig ik u graag uit om met ons over deze vragen na te denken op de publieksmiddag die op donderdag 12 december 2019 zal plaatsvinden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de vijf vakdidactische meesterschapsteams Geesteswetenschappen van acht Nederlandse universiteiten. De meesterschapsteams zullen in sessies met u op zoek gaan naar de dwarsverbanden tussen taal, cultuur en geschiedenis. Daarna zal een aantal vakdidactische onderzoekers in lessen laten zien wat de resultaten van hun projecten kunnen betekenen voor de onderwijspraktijk. Zowel de meesterschapsteams als de vakdidactische onderzoekers kijken daarbij ook vooral uit naar uw ideeën en een inspirerende ontmoeting.

Voorlopig programma 

16.00 uur                            Ontvangst
16.15 uur                            Opening

16.30 uur                            Gemene delers: sessies meesterschapsteams

17.15 uur                            Pauze
17.45 uur                            In de klas: lessen vakdidactische onderzoekers

18.30 uur                            Plenaire afsluiting          

19.00 uur                            Borrel, inclusief eten    

Locatie

U bent op donderdag 12 december 2019 van harte welkom op het Amadeus Lyceum, Burchtpoort 3, 3452 MD te Vleuten. Zie deze link voor de looproute vanaf station Vleuten en deze link voor de autoroute.

Aanmelden

Wij horen graag of u van plan bent te komen. Vooraf aanmelden kan via de website. Informatie over de inhoud van en opgave voor de sessies en lessen zal later volgen via e-mail.

Voor informatie over Meesterschap in de Vakdidactiek, zie de website. Voor vragen kunt u contact opnemen met vakdidactiekGW@uu.nl.

Namens de meesterschapsteams en de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen,