Posters Ware Opening van het Academisch Jaar

Op 2 september 2019 organiseert WO in Actie een ‘Ware Opening van het Academisch Jaar’ om te protesteren tegen de plannen van minister Van Engelshoven om geld over te hevelen van de brede universiteiten naar de Technische Universiteiten. Komt allen! En hang op je werkplek zo veel mogelijk exemplaren van deze posters op!