Laat dat academisch jaar niet dicht!

Door Marc van Oostendorp

Naarmate de jaren verstrijken, hecht ik steeds meer aan de rituele kant van het academisch bedrijf. Je zou kunnen zeggen dat het komt doordat ik ouder en dus conservatiever of sentimenteler word (doorhalen wat niet verlangd wordt), maar ik geloof dat de oorzaak eerder is dat die rituelen symbolen zijn voor iets dat onder druk staat: de ouderwetse idealen van de universiteit.

Precies om die reden zal ik dit jaar de opening van het academisch jaar van mijn universiteit overslaan.

Gerecht

De vakbonden FNV en VAWO, de studentenvakbond LSVb en de actiegroep WO in Actie hebben namelijk op 2 september een alternatieve academische opening op touw gezet in Leiden, die niet voor niets de ‘ware opening’ heet. Alleen door daarheen te trekken kun je deze keer proberen te voorkomen dat er rampen gaan gebeuren.

Er is veel onrust over het – al door een naar eigen verkiezing nauwelijks geïnformeerde Tweede Kamer bekrachtigde – voornemen van minister Ingrid van Engelshoven (D66) om de rampzalige plannen van de commissie onder leiding van Martin van Rijn (PvdA) uit te voeren: plannen die erop neer komen dat er enorm gekort wordt op geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en medische wetenschappen, om het vrijgegeven geld vervolgens te investeren in de de Technische Universiteiten. We hebben er hier op Neerlandistiek ook al een paar keer aandacht aan besteed.

De plannen zijn zo slecht dat je verstand er bijna bij stil staat. Ze zijn zo rampzalig dat ik me niet kan voorstellen dat een weldenkend mens niet volgende week maandag naar ’t Gerecht in Leiden gaat.

Lafhartig

Het is jammers dat de Colleges van Bestuur van de universiteiten niet hebben besloten om hun eigen openingen af te gelasten. Je zou toch zeggen dat je je daar dit jaar niet met goed fatsoen kan vertonen; vooral in Leiden niet, waar de minister zelf waarschijnlijk een of ander volkomen ongerelateerde proefballon gaat oplaten om zo de aandacht van de pers af te leiden – want dat is zo’n beetje het enige waar deze minister goed in is.

Jullie waren het natuurlijk nog niet vergeten, maar misschien hebben de rustige dagen met een mooi boek de grootste zorgen weggevaagd. Ten onrechte! Zeg je colleges af, ga niet naar de lafhartige plaatselijke opening, maar voeg je bij ons, in Leiden!